Om oss

Elektriker i Uppsala som håller sig uppdaterade inom branschen

Åslunds El i Uppsala är elektrikerfirman med många års erfarenhet av arbeten som rör el. Det gör att vi besitter en ovärderlig kunskap både vad gäller rent säkerhetsmässiga aspekter, men också vad gäller vår förmåga att kunna ge förslag och tips på praktiska lösningar.

Våra elektriker är noga med att hålla sig uppdaterade om den moderna tekniken, eftersom den också gäller elinstallationer, så att vi kan erbjuda dig som kund det allra senaste på marknaden.

Ett medvetet löpande miljöarbete

Som elektriker vet vi att vi har ett ansvar att se till att använda miljövänliga produkter och att hela tiden minska vår negativa effekt på planeten. Det tar vi vara på i vårt dagliga arbete och vi vidareutbildar oss ständigt för att hålla oss ajour den utveckling som sker.

Välkomna att kontakta oss vid både stora och små frågor så hjälper vi er vidare!

Kvalitet och miljö i fokus

På Åslunds El är vi ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och dessutom är företaget OHSAS-certifierat inom arbetsmiljö. Det innebär att vi är en organisation som konstant arbetar med att förbättra kvaliteten på arbetet och på så sätt även uppfylla de förväntningar och krav som kunderna har. Vi följer erkända miljökrav och lägger även största vikt vid arbetsmiljön för att våra medarbetare ska må så bra som möjligt.

Ett brett utbud till en stor kundkrets

Under de år som vi på Åslunds EL har varit verksamma har vi haft den stora förmånen att få hjälpa många kunder med olika typer av elinstallationer. Det har bland annat handlat om brandlarm, olika typer av passagesystem samt tele- och datainstallationer. Utöver det utför vi även entreprenad på ny- och ombyggnationer.

Vi vänder oss till privatpersoner så väl som företag och hoppas på att hjälpa dig med en eller flera elinstallationer.